ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN SEGMENTOIMALLA

Miten pirstaleisille kohderyhmille voi tehdä systemaattisesti tehokasta tuotekehitystä ja markkinointia? Asiakkaat ovat erilaisia. Kaikkia ei voi puhutella, aktivoida ja sitouttaa samoin viestein ja keinoin, koska tarpeet ja motiivit ovat yksilöllisiä.

Segmentointitukimuksemme auttavat ryhmittelemään asiakkaasi. Toimivin segmentointi yhdistää asiakkaiden käyttäytymisestä kerättyä tietoa monimuuttujamenetelmillä käsiteltyyn tietoon asenteista, arvoista, tarpeista ja motiiveista.

Nykyisten ja uusien asiakasryhmien tarpeiden ja motiivien tunnistaminen mahdollistaa markkinoinnin tehokkaan kohdentamisen ja sitoutuneiden asiakkuuksien systemaattisen ja kannattavan kehittämisen.

Ota yhteyttä, sovitaan kartoituspalaveri. Kartoituksen jälkeen teemme Sinulle perustellun ehdotuksen!