BRÄNDIN JOHTAMINEN TIEDOLLA

Parhaat brändit vetoavat tunteisiin, mutta niitä johdetaan tiedolla. Tiedolla johtaminen vaatii syvällistä ymmärrystä brändin ja sen käyttäjien suhteesta sekä systemaattista seurantaa brändin position ja vetovoiman kehittymisestä kilpailuympäristössä.

Kuinka hyvin brändisi tunnetaan?  Mitä kilpailuetuja on brändisi ytimessä ja ovatko ne asiakkaille relevantteja? Miten se positioituu kilpailukentässä? Erottuuko brändisi kilpailijoista asiakkaalle merkityksellisellä tavalla?  Miten viestisi menee perille eri kanavissa?

Kaipaako brändisi täydellistä uudelleen positiointia vai muutaman naksun hienosäätöä? Silmät avaavat kvalitatiiviset syväsukellukset brändisi elinympäristöön, sekä brändin terveyttä ja sen ”puheiden ja tekojen” vaikutuksia mittaavat kvantitatiiviset seurantatutkimuksemme takaavat riittävän ymmärryksen ja relevantit oivallukset toimivien toimenpiteiden suunnittelun tueksi ja niiden onnistumisen varmistamiseen.

Kysymyksiä ja vastauksia, ota yhteys! Sovitaan palaveri ja aloitetaan menestyksekäs brändinkehitysprojekti kartoitustapaamisella.