PALVELUT

Testaaminen

Tuote-/palvelukonsepti. Markkinointikonsepti. Mainonnan konsepti. Palvelun käytettävyys.Hinnoittelu.  Autamme toimenpiteittesi kehittämisessä vielä hieman toimivimmiksi ja puhuttelevimmiksi sekä niiden onnistumisen varmistamisessa – luotettavaan asiakastietoon, syvään näkemykseen ja laajaan kokemukseen perustuen.

Mittaaminen

Asiakaskokemus. Mielikuvat. Preferenssit. Mainonnan vaikuttavuus.  Tracking-tutkimukset kertovat toimintasi onnistumisesta ja muutoksista markkinoilla, kilpailutilanteessa tai asiakkaiden odotuksissa tehokkaasti ja nopeasti – jotta voit reagoida heti.

Myynnin tukeminen

Tutkittu tieto on vakuuttava näyttö omien tuotteidesi toimivuudesta.  Lisäksi se on myös konkreettinen tuki asiakkaasi toiminnalle ja tehokas kiinnostuksen herättäjä.

 

Asiakkaan datan analysointi

Analysoimme ja tuotamme tilastollisia tunnuslukuja asiakkaan keräämästä datasta, kuten vaikka CRM-aineistosta. Yhdistämme tarvittaessa asiakkaan muualla tai meillä kerättyä tutkimusdataa muihin asiakkaan aineistoihin ja analysoimme  sen.

 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tiedonkeruu

Nettikysely. Puhelinhaastattelu. Ryhmäkeskustelu. Syvähaastattelu. Online foorumi. Tarjoamme kaikki uusimman tiedon mukaiset tiedonkeruuvälineet vastaajille inspiroivaan ja laadukkaaseen tiedonkeruuseen. Toimintamme on ISO 20525 sertifioitu ja noudatamme ESOMARin, kansainvälisen kauppakamarin ja Markkinatutkimusalan liiton  tutkimussääntöjä.                

 

Tietopankit

IROResearchin omat tietopankit: Asiakaslehdet. Radiomainokset. Nettimainonta. Asiakaskohtaiset:  Kauppalehti, Otavamedia, Sanoma News, Nelonen Media. Panostamme voimakkaasti tutkimustiedon hyödyntämistä helpottaviin sovelluksiin ja palveluihin. Rakennamme ja ylläpidämme omia ja asiakkaillemme räätälöityjä tietopankkeja, jotka mahdollistavat tutkimustiedon yhdistämisen ja saatavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Kerromme mielellämme lisää tietopankkien tarjoamista hyödyistä liiketoiminnallesi.