ASIAKKAAN DATAN ANALYSOINTI

Analysoimme ja tuotamme tilastollisia tunnuslukuja asiakkaan keräämästä datasta, kuten vaikka CRM-aineistosta. Yhdistämme tarvittaessa asiakkaan muualla tai meillä kerättyä tutkimusdataa muihin asiakkaan aineistoihin ja analysoimme  sen.