Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tiedonkeruu

Nettikysely. Puhelinhaastattelu. Ryhmäkeskustelu. Syvähaastattelu. Online foorumi. Tarjoamme kaikki uusimman tiedon mukaiset tiedonkeruuvälineet vastaajille inspiroivaan ja laadukkaaseen tiedonkeruuseen. Toimintamme on ISO 20525 sertifioitu ja noudatamme ESOMARin, kansainvälisen kauppakamarin ja Markkinatutkimusalan liiton  tutkimussääntöjä.