Laatujärjestelmä

IRO:ssa sovelletaan ISO 20252:2019 markkinatutkimusalan laatustandardia sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä-sertifikaattia. IRO on myös mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa.

Laatujärjestelmän soveltaminen SoA (Statement of applicability)

ISO 20252: 2019 Kuvaus Sovelletaan IROResearch, vastuuhenkilö
Core requirements 1-4 Yleinen luottamuksellisuus, organisointi ja johtaminen, tietoturva, alihankinta ja ulkoistaminen Kyllä, laatupäällikkö Tomi Ronkainen
Annex A — Sampling including access panels Otanta, kiintiöinti, validointi sekä paneelinhallinta ja -käyttö Kyllä, Mikko Partio
Annex B — Fieldwork Tiedonkeräys puhelinhaastattelut, internet-tiedonkeruu, kvalitatiivinen ja IRONet-paneeli Kyllä (kaikki menetelmät), Mikko Partio
Annex C — Physical observation Ei käytössä Ei
Annex D — Digital observation Ei käytössä Ei
Annex E — Self completion Internet-tiedonkeruu ja kirjekyselyt Kyllä, Mikko Partio
Annex F — Data management and processing Datan hallinnointi ja käsittely (sisältäen tallennuksen, koodaamisen, tiedon muokkaamisen ja  analysoinnin Kyllä, Mikko Partio