IROResearch Oy:n mielipide- ja markkinatutkimusrekisterin (IRONet paneeli) tietosuojaseloste

1        Yleistä

IROResearch Oy Tutkimustoimisto (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme mielipide- ja markkinatutkimusrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Mikko Vikstedt (tietosuojavastaava (at) iro.fi)

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty [14.6.2018].

2        Rekisterinpitäjä

Nimi:       IROResearch Oy Tutkimistoimisto

Osoite:    Salomonkatu 17B, 00100 HELSINKI              

Puhelin:   [•] 09-7740 600

Y-tunnus: 08105501

3        Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä markkina- ja mielipidetutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

4        Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

  • Puhelinnumero, sähköpostiosoite

5        Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. olet ilmoittautunut sivuillamme olevan rekisteröintilomakkeella haastateltavaksi tai olet yhteydenottomme yhteydessä liittynyt rekisteriimme).

6        Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva suostumus, jonka olet antanut henkilötietojesi keräämisen yhteydessä. Voit peruuttaa suostumuksen milloin vain lähettämällä peruuttamista koskevan ilmoituksen kohdan 12 mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena IROResearch Oy:llä on mielipide- ja markkinatutkimusten tekeminen. Sinun henkilökohtaisia vastauksia ei luovuteta ulkopuolisille, ellet ole antanut siihen suostumustasi.  Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Jatkokäsittelemme henkilötietojasi muodostamalla anonyymeja kuluttajaryhmiä, joissa yksittäinen rekisteröity ei ole tunnistettavissa. Hyödynnämme aina kuitenkin alla kohdassa 11 mainittuja henkilötietojen suojauskeinoja. Kyseinen käyttötarkoitus on läheisesti yhteydessä yllä kohdassa 3 mainittuihin ensisijaisiin tietojen käyttötarkoituksiin. Kyseisellä jatkokäsittelyllä ei ole mitään suoria vaikutuksia sinuun rekisteröitynä. 

7        Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

8        Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9        Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin antamasi suostumus on voimassa. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10     Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojesi poistamista;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11     Rekisterin suojauksen periaatteet  

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterin sijaintipaikkaan pääsy edellyttää kulkulupaa/avaimia. Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12     Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilöön (tietosuojavastaava (at) iro.fi). Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

[Yhtiön nimi]                  IROResearch Oy Tutkimustoimisto

[Yhteyshenkilön nimi]  Mikko Vikstedt                    

[Yhtiön postiosoite]      Salomonkatu 17B, 00100 Helsinki