REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

IROResearch Oy
LY-tunnus 810550-1
Krnro: 494.459 
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
Tel. +358 9 7740600
Fax. +358 9 77406060

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mikko Partio
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
+358 9 77406011
E-mail: mikko.partio@iro.fi

3. Rekisterin nimi

IRONet-paneeli

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena IROResearch Oy:llä on mielipide- 
ja markkinatutkimusten tekeminen.

5. Rekisterin tietosisältö

IROResearch Oy:llä on käytössään mielipide- ja markkinatutkimuksen tekoa 
varten ns. IRONet-järjestelmä. IRONet on Tutkimustoimisto IROResearchin vuonna 1999 
käyttöön ottama, dynaaminen Internet-tutkimusjärjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen 
tiedonkeruun Internetin kautta joko vaihtuvalta tai kiinteältä vastaajaryhmältä. Käsiteltävät 
tiedot koskevat mielipide- ja markkinatutkimuksiin vastanneiden henkilöiden 
sähköpostiosoitteita, ikää, sukupuolta ja asuinpaikkaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Rekisterin henkilöt ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn 
markkina- ja mielipidetutkimuksissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

IROResearch Oy ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteriin ei liity manuaalista aineistoa

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
IROResearch Oy:n käyttämät rekisterit ovat teknisesti asianmukaisesti suojattuja 
estämään laittoman pääsyn niihin. Rekisterin sijaintipaikkaan pääsy edellyttää myös 
kulkulupaa/avaimia yrityksen tiloihin. Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain 
ne henkilöt, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtävissään. Heillä on myös 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

Paneeliin liittyvissä asioissa ota yhteyttä tutkimukset@iro.fi

Helsinki, 22.3.2018